6.4 Pexeso – nábytek (Pairs – Furniture)
(06. At Home (Doma))

Připojený soubor: level1-06.4.pdf

Téma: Doma (At Home)

Typ lekce: Stolní hra a pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová), nůžky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň opakuje slovíčka tématu Barvy a rozvíjí jemnou motoriku (vybarvování a střihání). Následná stolní hra rozvíjí schopnost spolupráce a společné hry. Úkolem je vybarvit obrázky, vystřihat je a poté hrát známou hru, „pexeso“. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Ukažte na jednoho zástupce libovolného druhu nábytku (židle/stůl/okno/dveře/pohovka/TV) a ptejte se: „What is it?“ Vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „It is a ch-ch-ch…“ (doplňte vhodnou mimikou a gesty – např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají). Pokud je to nutné, doplňte odpověď: „… chair, yes, well done.“ Poté ukažte na obrázek stejného kusu nábytku s otázkou: „What is it?“ Nakonec ukažte na oba dva pojmenované obrázky a zeptejte se v množném čísle: „What are they?“ Pomozte dětem s odpovědí: „They are chairs.“ Odpověď děti nacvičí nazpaměť. Stejným způsobem pokračujte i u ostatních druhů nábytku. Vysvětlete dětem, že budou nábytek vybarvovat tak, jak jim určíte: „Colour the furniture.“ (Zároveň naznačte libovolnou pastelkou vybarvování.)
 • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a jednu pastelku (používejte již známé barvy: red, blue, green, yellow, orange, purple) a zopakujte instrukci k úkolu: „Colour the chairs blue.“ Naznačte vybarvování židle danou pastelkou. Nechte děti pracovat a dále pokračujte stejným způsobem i u ostatních obrázků. Můžete se pokusit několik instrukcí zadat bez mimické nápovědy, tj. neukazujte na příslušný obrázek pastelkou, ale nechte děti samostatně určit obrázek a barvu dle vaší instrukce. Zatímco děti vybarvují, choďte mezi nimi, kontrolujte správnost provedení úkolu a případně jim pomáhejte.
 • Opět se postavte čelem k dětem a s pracovním listem před sebou. Vysvětlete jim, že budou obrázky rozstřihovat podle přerušovaných čar: „Now cut the pictures here.“ Zároveň ukazujte na přerušované čáry a prsty/nůžkami naznačujte střihání. Rozdejte nůžky a nechte děti pracovat, choďte mezi nimi a pomáhejte / kontrolujte.
 • Nyní si můžete společně zahrát pexeso – nejprve v celé skupině, později lze ve dvojicích. Při otočení obrázku lícem vzhůru vyzvěte děti, aby řekly správně slovíčko: „What is it?“, případně pomozte: „Say with me, …“ Pokud dítě najde dva stejné obrázky, musí samostatně, než dvojici získá, obrázek pojmenovat, a to odpovědí na otázku „What are they?“ Pomozte dětem s celou odpovědí: „They are (chairs). They are (blue chairs).“

Něco navíc:

 • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru „Running Pairs“ (Štafetové pexeso). Využijte pexesa, která jste si vytvořili – minimálně čtyři sady.
 • Rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams, please.“ Postavte obě družstva k jedné straně místnosti a na druhou stranu místnosti rozložte na zem několik sad pexesa (minimálně 4) obrázky dolů.
 • Vysvětlete hru – cílem je nasbírat co nejvíce párů karet (se stejným obrázkem jako PEXESO). Po odstartování hry vyběhne vždy jeden hráč z každého družstva, vybere jakoukoli kartu, podívá se na ni a vykřikne anglicky slovo, které je na ní nakresleno a vrací se zpět k družstvu. V ten moment vybíhá jeho spoluhráč (nemusí čekat až doběhne spoluhráč, musí ale vědět, kterou kartu má hledat) a snaží se co nejrychleji otáčením kartiček najít druhou do páru. Nepotřebné karty otáčí zpět obrázkem dolů. Se správnou kartou se rychle vrací k týmu, společně musí karty pojmenovat – např.: „They are doors.“ Pak dostává družstvo bod. Poté může vyběhnout další hráč a postup se opakuje.
 • Hru můžete hrát libovolně dlouho, avšak alespoň tak dlouho, dokud se nevystřídají všichni hráči.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It is a d-d-d… door, yes, well done.“ To jsou d-d-d… dveře, ano, správně.
„Colour the furniture.“ Vybarvěte nábytek.
„Colour the chairs blue.“ Vybarvěte židle modře.
„Now cut the pictures here.“ Nyní obrázky rozstřihejte zde.
„Say with me, …“ Říkejte se mnou, …
„Make two teams, please.“ Utvořte dvě družstva, prosím.
„They are (chairs).“ To jsou (židle).
„They are (blue chairs).“ To jsou (modré židle).

Návrat do:
06. At Home (Doma)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012