6.3 Přeplněný pokoj (Crowded Room)
(06. At Home (Doma))

Připojený soubor: level1-06.3.pdf

Téma: Doma (At Home)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužka, případně pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň opakuje předešlá témata (barvy, čísla). Úkolem je vybarvit části obrázku dle zadání lektora a spočítat nábytek. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
  • Požádejte děti, aby se posadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na jednoho zástupce libovolného druhu nábytku (židle/stůl/okno/dveře/pohovka/TV) a ptejte se: „What is it?“ Vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „It is a d-d-d…“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají), „… door, yes, well done.“ Nyní spočítejte všechny kusy tohoto druhu: „How many doors?“ „Count with me, one, two, two doors.“ Stejným způsobem pokračujte i u ostatních druhů nábytku.
  • Nyní rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte dotaz: „How many doors (are there)?“ Společně spočítejte: „Count with me, one, two, two doors.“ Stejně pokračujte i s ostatními částmi nábytku.
  • Správné odpovědi: two (2) doors, five (5) chairs, four (4) tables, six (6) TVs, three (3) sofas, one (1) window.
  • Nyní rozdejte pastelky a určete, jak mají děti vybarvovat jednotlivé druhy nábytku: „Colour the chairs red.“ „Colour the windows blue.“ Volte již známé barvy – modrá, červená, zelená, žlutá, oranžová, fialová. Pokud máte pocit, že děti úkol zvládnou samy, nechte je pracovat samostatně a pouze zadávejte barvy, procházejte mezi nimi, kontrolujte správnost a pomáhejte. V opačném případě můžete vždy ukázat příslušnou pastelku a naznačte vybarvování daného druhu nábytku.

Něco navíc:

  • Vraťte se k vybarvenému obrázku, vyberte z hezky vybarvených pracovních listů jeden a ukažte jej dětem a zeptejte se jich na barvu židlí: „What colour are the chairs?“ Poté, co děti odpovědí např. „Red.“, jim poskytněte plnou odpověď: „Yes, they are red chairs.“ Pokud to bude v dané situaci možné, naučte děti tuto frázi. Takto pokračujte s dalšími kusy nábytku.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It is a d-d-d… door, yes, well done.“ To jsou d-d-d… dveře, ano, výborně.
„Count with me, one, two, two doors.“ Počítejte se mnou, jeden, dva, dvoje dveře.
„How many chairs (are there)?“ Kolik (je tu) židlí?
„Colour the chairs (windows) red (blue).“ Vybarvěte židle (okna) červeně (modře).
„What colour are the chairs?“ Jakou barvu mají židle?
„Yes, they are red chairs.“ Ano, jsou to červené židle.

Návrat do:
06. At Home (Doma)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012