6.2 Pokoj s výřezy (A Room with Cut-outs)
(06. At Home (Doma))

Připojený soubor: level1-06.2.pdf

Téma: Doma (At Home)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, rozvíjí postřeh a prostorovou orientaci. Úkolem je najít správný výřez obrázku a spojit jej s příslušným místem v obrázku pokoje. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 11.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukazujte na jednotlivé části pokoje a ptejte se: „What is it?“ Vždy vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „It´s a w-w-w…“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají), pokud je to potřeba, dokončete odpověď: „… window, yes, well done.“ Stejným způsobem si společně představte veškeré vybavení pokoje. Nyní ukažte na první výřez na spodním okraji pracovního listu a zeptejte se: „What is it?“ Tužkou přitom jakoby hledejte v obrázku pokoje a pokrčte rameny ve smyslu, že nevíte: „I don´t know.“ Pokud děti hned řeknou správnou odpověď: „It´s a window.“, odpovězte, že možná ano: „Yes, maybe.“ Poté společně hledejte správný výřez: „Does it go here?“. Ukažte na špatné okénko a vyzvěte děti k odpovědi: „No.“ Po chvíli „hledání“ ukažte na záclonku na okně – správnou odpověď – a opět vyzvěte děti k odpovědi: „Yes, here, well done.“ Naznačte spojení mezi výřezem a správným místem na okně.
  • Nyní, rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte dotaz: „What is it? Does it go here?“ Opět ukažte tužkou napřed na první výřez a pak na místo v obrázku, kam patří. Stejným způsobem pokračujte i u dalších výřezů. Pokud máte pocit, že děti úkol zvládnou samy, nechte je pracovat samostatně a pouze mezi nimi procházejte, kontrolujte správnost provedení úkolu a pomáhejte.
  • POZOR!!! V obrázku je záměrně naznačeno 7 míst, ale výřezů je pouze pět – správné odpovědi: 1. Výřez = záclonka na okně (window), 2. Výřez = opěradlo pohovky (sofa), 3. Výřez = židle (chair), 4. Výřez = TV, 5. Výřez = klika u dveří (door, door handle).
  • Děti si mohou obrázek vybarvit dle vlastní fantazie a vystavit. Později se k němu můžete vracet a opakovat slovíčka: „What is it? What colour is it?“, případně odpovědi: „It´s a sofa.“ „It´s blue.“ Pokud jsou děti šikovné, snažte se je dovést k plné odpovědi spojující přídavné a podstatné jméno „It´s an orange chair/a purple table.“

Něco navíc:

  • Rozdejte dětem prázdné papíry a vyzvěte je, aby nakreslily jednu část obrázku v rámci daného tématu, tj. nábytek: „Draw a part of a picture.“ Pro názornost je vhodné nakreslit příklad třeba na tabuli nebo na papír a všem jej ukázat.
  • Nyní děti předají nedokončený obrázek sousedovi a ten ho dokončí: „Pass it to your friend, please.“ „Finish the picture, please.“ Doplňte vhodnou mimikou a gesty (ukažte, komu mají děti poslat obrázek atd.).
  • Po dokreslení vyzvěte děti, aby své obrázky ukázaly ostatním a pojmenovaly je: „Show everyone your picture, please.“ „What is it?“ „It´s a (table).“ POZOR! Děti v žádném případě nenuťte obrázky ukazovat, jestliže to nebudou chtít udělat.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It is a w-w-w… window, yes, well done.“ To je o-o-o… okno, ano, výborně.
„I don´t know.“ Nevím.
„Does it go here?“ Patří to sem?
„No. / Yes, here, well done.“ Ne. / Ano, sem, dobrá práce.
„Yes, maybe.“ Ano, možná.
„What colour is it?“ Jakou to má barvu?
„It´s a sofa.“ To je pohovka.
„It´s blue.“ Je to modré.
„It´s an orange chair/a purple table.“ To je oranžová židle / fialový stůl.
„Draw a part of a picture.“ Nakreslete část obrázku.
„Colour the pictures.“ Vybarvěte si obrázky.
„Pass it to your friend, please.“ Pošlete to kamarádovi, prosím.
„Show everyone your picture, please.“ Ukažte všem svůj obrázek, prosím.

Návrat do:
06. At Home (Doma)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012