6.1 Symetrické kreslení (Symmetry Drawing)
(06. At Home (Doma))

Připojený soubor: level1-06.1-3listy.pdf

Téma: Doma (At Home)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, 6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová), 2 čisté papíry velikosti A4 (na jeden napište velkým písmem „YES“ a na druhý „NO“)

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň procvičuje jemnou motoriku. Úkolem je dokreslit druhou polovinu obrázků nábytku. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem bylo, jaký nábytek se v něm objevil: „What furniture is (there) in the DVD clip?“ Děti pravděpodobně budou odpovídat česky, pochvalte je a jejich odpovědi zopakujte anglicky: „TV, sofa, table, chair, window, door.“
 • Pokuste se děti namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou do Stevova domu podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 6.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.

Pracovní list:

 • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si jeden pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Vyzvěte děti, aby tužkou dokreslily obrázek: „Finish the picture, please.“ Naznačte tužkou dokreslování. Nyní se zeptejte: „What is it?“ Poté pokračujte odpovědí: „It´s a chair.“ Jestliže děti zvládnou odpovědět samy, pochvalte je.
 • Nyní rozdejte pracovní listy a dejte dětem chvilku, aby si je prohlédly. (POZOR! Aby děti vnímaly instrukce k úkolu, je vhodné pracovní listy rozdat až nyní.)
 • Opět držte daný pracovní list tak, aby děti na obrázek viděly, vezměte do ruky tužku, naznačte jí dokreslování obrázku a zadejte úkol znovu: „Finish the picture, please.“
 • Vyčkejte chvíli a zeptejte se, co děti nakreslily: „What´s this?“ Pokračujte odpovědí: „It´s a chair.“ Pokud děti zvládnou odpovědět samy, pochvalte je.
 • Stejným způsobem pokračujte u dalších obrázků.
 • Nyní si děti obrázky vybarví dle vašeho zadání – např.: „Colour the chair red.“ Zároveň ukažte červenou pastelkou na židli a naznačte vybarvování. Stejně postupujte i u ostatních obrázků – volte již známé barvy duhy (red, green, blue, yellow, orange, purple). Vybarvené pracovní listy od dětí vyberte.

Něco navíc:

 • Nyní si s dětmi zahrajte pohybovou hru „Yes/No Stations“ (Stanoviště Ano/Ne). Předem připravené papíry se slovy „YES“ (ANO) a „NO“ (NE) umístětě viditelně každý na jinou stranu místnosti, vezměte si do ruky vybarvené pracovní listy dětí a všichni se postavte doprostřed místnosti: „Stand here, please.“
 • Nyní budete postupně ukazovat dětem vybarvené pracovní listy a budete je popisovat. Pokud se váš popis shoduje s obrázkem, děti se rozběhnou k nápisu „YES“: „Run to YES if it is true.“ (doplňte vhodnou mimikou např. ukažte palcem nahoru). Pokud se váš popis neshoduje, rozběhnou se děti naopak k nápisu „NO“: „Run to NO if it is not true.“ (opět doplňte vhodnou mimikou např. ukažte palcem dolů). Pokud se někdo splete, situaci odlehčete a usmějte se – např.: Oops, wrong!
 • Příklad popisu obrázku – ukažte oranžovou pohovku a řekněte: „It´s a green sofa.“ Nebo: „It´s an orange door.“ Nebo samozřejmě správně: „It´s an orange sofa.“
 • Hru můžete hrát libovolně dlouho. Nakonec dětem jejich obrázky vraťte.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What furniture is (there) in the DVD clip?“ Jaký nábytek se objevuje v DVD klipu?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se znovu podívat na DVD.
„Finish the picture, please.“ Dokončete obrázek, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a chair.“ To je židle.
„Colour the chair red.“ Vybarvěte židli červeně.
„Stand here, please.“ Postavte se sem, prosím.
„Run to YES if it is true.“ Běžte k ANO, pokud je to pravda.
„Run to NO if it is not true.“ Běžte k NE, pokud to není pravda.
„Oops, wrong!“ Jéje, špatně!
„It´s a green sofa.“ To je zelená pohovka.
„It´s an orange door.“ To jsou oranžové dveře.
„It´s an orange sofa.“ To je oranžová pohovka.

Návrat do:
06. At Home (Doma)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012