6.0 Který dům? (Which House?)
(06. At Home (Doma))

Téma: Doma (At Home)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu, nastřihaný pracovní list 6.4 (PEXESO) – více viz níže.

Shrnuti:

Příběhový DVD klip pomocí krátkého humorného příběhu představuje 6 kusů vybavení domu a zapojuje je do jazykové struktury: To je + barva + část vybavení domu: „It´s a (green sofa).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra pak dále upevňuje nová slovíčka především pomocí technik TPR.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1 s využitím slovní zásoby z lekcí 1-5.
 • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

 • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Dneska si budeme pouštět video. Kdo ví, co Steve a Maggie pro nás přichystali tentokrát! Pojďme to zjistit.: „Let´s watch the DVD!“
 • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy je téma zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kde se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Dnes si povíme něco o vybavení domu. Nebo anglicky: „So, today is about houses and furniture.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol – zjistit, kolik televizí se objeví v DVD klipu: „How many TVs are there in the clip?“ Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
 • Po skončení klipu zopakujte otázku: „How many TVs are there in the clip?“ Odpověď: four (4).
 • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka / úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
1:27 Say with me. It´s a sofa. Say with Steve. It´s a sofa. It´s a sofa. (opakují) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi. Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
1:40 It´s a green sofa. It´s a green sofa. It´s a green sofa. (opakují několikrát) DVD nezastavujte. Pouze opakujte se Stevem a zdůrazněte slovo „zelená“.
1:40 It´s a green sofa. It´s a green sofa. It´s a green sofa. Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, zároveň můžete ukázat příslušnou obrázkovou kartu (flashcard). Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
2:08 Say with me. It´s a table. Say with me. It´s a table. It´s a table. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi. Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
2:21 It´s a red table. It´s a red table. It´s a red table. (opakují několikrát) DVD nezastavujte. Pouze opakujte se Stevem a zdůrazněte slovo „červený“.
2:44 Say with me. It´s a window. Say with Steve. It´s a window. It´s a window. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi. Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
2:57 It´s a yellow window. It´s a yellow window. It´s a yellow window. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, zároveň můžete ukázat příslušnou obrázkovou kartu (flashcard). Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
3:29 Say with me. It´s a chair. Say with Steve. It´s a chair. It´s a chair. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi. Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
3:42 It´s a blue chair. It´s a blue chair. It´s a blue chair. (opakují několikrát) DVD nezastavujte. Pouze opakujte se Stevem a zdůrazněte slovo „červený“.
4:24 So we say. It´s a door. Say with Steve. It´s a door. It´s a door. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi. Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
4:36 It´s a green door. It´s a green door. It´s a green door. (opakují několikrát) DVD nezastavujte. Pouze opakujte se Stevem a zdůrazněte slovo „zelené“.
5:07 So we say. It´s a TV. Say with Steve. It´s a TV. It´s a TV. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi. Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
2:57 It´s a yellow window. It´s a yellow window. It´s a yellow window. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, zároveň můžete ukázat příslušnou obrázkovou kartu (flashcard). Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.

Procvičovací DVD klip:

 • Pokračujte sledováním druhého klipu.
 • Pokud se děti na klip soustředí, nechte je pouze sledovat. Pokud ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete tentokrát klip zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Steva, případně přidat vlastní (viz návod níže). V některých momentech klip zastavovat nemusíte, pouze opakujte se Stevem nahlas a zdůrazněte přidané slovo (barva). Pomáhejte dětem úkoly plnit – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
 • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícím se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):

Hra:

 • Dopředu si připravte několik kopií pracovního listu 6.4 (PEXESO). Množství obrázků záleží na počtu soutěžících – alespoň dva obrázky na jednoho soutěžícího. Obrázky nastřihejte.
 • Rozdělte děti do družstev: „Make teams, please.“
 • Vymezte hrací plochu (např. celá místnost nebo její část), družstva si stoupnou na jednu stranu plochy, na druhou stranu položte na židle sady obrázků – pro každé družstvo jedna židle s obrázky. Vysvětlete úkol – týmy jsou architekti a musí získat co nejvíce obrázků, protože z nich budou nakonec sestavovat pokoj. Členové družstva si budou v daném časovém úseku (např. minuta) po jednom chodit určitým způsobem pro obrázky a nosit je zpět družstvu (Určíte dopředu před závodem, např. tam skákat po jedné noze: „Hop.“ Zpátky skákat snožmo: „Jump.“). Způsoby přemisťování vždy názorně předveďte.
 • Odstartujte hru: „Ready, steady, go!“ Měřte čas.
 • Ukončete časomíru: „Stop.“ Nechte doběhnout hráče, kteří jsou na cestě.
 • Pokaždé, když děti přiběhnou zpět ke svému týmu, ukáží všem přinesený obrázek a pojmenujeme si ho: „Look, it´s (a chair).“ Poté slovíčko s dětmi drilujeme.
 • Nyní přejděte k druhému úkolu – ze získaných obrázků a za pomoci lepidla a pastelek vytvořit pokoj/dům s co největším počtem nábytku, který bude umístěn ve správných pokojích: „Make your rooms/houses.“
 • Nyní rozdejte družstvům čistý arch papíru, lepidlo a pastelky. Odstartujte soutěž: „Ready, steady, go!“ Měřte 5 min.
 • Ukončete soutěž: „Stop.“ Společně vyhodnoťte soutěž.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD!
„How many TVs are there in the clip?“ Kolik televizí se objeví v klipu?
„Say with Steve. It´s a table.“ Říkejte se Stevem. To je stůl.
„Make teams, please.“ Utvořte družstva, prosím.
„Hop.“ Hopsejte na jedné noze.
„Jump.“ Skákejte snožmo.
„Ready, steady, go!“ Připravit ke startu, pozor, teď!
„Stop.“ Stop.

Návrat do:
06. At Home (Doma)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012