6.7 Vybarvi a najdi (Colour and Find)
(06. At Home (Doma))

Připojený soubor: level1-06.7.pdf

Téma: Doma (At Home), barvy (Colours)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s hračkami (případně reálné hračky), pracovní list, pastelky

Shrnuti:

Pracovní list upevňuje znalost slovíček daného tématu (chair, table, TV, window, door, sofa = židle, stůl, televize, okno, dveře, pohovka) a procvičuje jejich použití ve vazbě ‘It’s a (green door).‘ Zároveň opakuje a procvičuje použití základních barev (yellow, red, blue, green, orange, purple). Úkolem je dle čísel vybarvit jednotlivé plošky obrázku a identifikovat předměty, které se po vybarvení objeví. Nakonec děti společně komentují vybarvené obrázky pomocí výše zmíněné vazby („To jsou zelené dveře.“). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm Up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm up č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: ‘Sit down, please.’

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly a ukažte jim barevný klíč, který budou používat k práci s listem: postupně ukazujte pastelky a pokud máte možnost, danou pastelkou nebo fixem stejné barvy napište číslici na tabuli/flip chart (např. 1 napište červeně), zároveň s dětmi barvy a číslovky opakujte: „Look, what colour is it? Yes, it’s r-r-r red! So, number 1 is red.” Pokud nemáte možnost psát barevně, pak použijte barevné papíry a číslovky/puntíky jako na kostce.
  • Nyní vezměte pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte dětem, jak budou následně samy vybarvovat celý obrázek podle čísel. Naznačte vybarvování určitou pastelkou na první ploše: „Look, what number is it? What colour do I need? Now, colour!”
  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).
  • Dejte dětem čas obrázek vybarvit.
  • Nyní si společně o obrázku povídejte: „What is red?”, vyčkejte na odpověď, pomozte/odpovězte a vyzvěte děti k opakování po vás: „The sofa is red.”

Něco navíc:

  • Po práci s listem si zahrajte hru ‘Pictionary’: rozdělte děti na 2 supiny a jedné přidělte papír a tužky – ta bude kreslit. Skupina bez papírů bude hádat a nyní zavře oči: „Close your eyes, please.” Kreslící skupina má 2 vteřiny na to, aby nakreslila obrázek, který jim ukážete. Můžete ukázat stejný obrázek všem nebo každému dítěti jiný. Až odstartujete, počítejte 2 sekundy, kdy děti mohou kreslit: „Ready, steady, go! One-two. Stop!” Nyní může hádající skupina otevřít oči a pokusit se ve skečích rozpoznat obrázky: „Open your eyes and guess. What is it?” „It’s (a door).” Nyní se role otočí. Pro zpestření můžete zahrnout i opakování slovíček jiného tématu.

Potřebné fráze:

Make a circle.” Utvořte kroužek.
What is it?” Co to je?
Sit down, please.’ Posaďte se, prosím.
Look, what colour is it?” Podívejte se, jaká je to barva?
Yes, it’s r-r-r red!” Ano, je to č-č-č-červená!
So, number 1 is red.” Takže, číslo 1 je červené.
Look, what number is it?” Podívejte se, jaké je to číslo?
What colour do I need?” Jakou barvu potřebuji?
Now, colour!” Nyní, vybarvujte!
What is red?” Co je červené?
The sofa is red.” Pohovka je červená
Close your eyes, please.” Zavřete oči, prosím.
Ready, steady, go! One-two. Stop!” Připravit ke startu, pozor, teď! Jeden-dva. Konec!
Open your eyes and guess.” Otevřete oči, prosím.
It’s (a door).” Jsou to (dveře).
Well done!/Good job!“ Výborně!

Návrat do:
06. At Home (Doma)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012