6.6 Můj pokoj snů (My Dream Room)
(06. At Home (Doma))

Připojený soubor: level1-06.6.pdf

Téma: Doma (At Home)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu a opakuje základní barvy. Úkolem je určit části pokoje, vybarvit obrázek a poté jej popsat. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č.1.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č.2.
  • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na list a požádejte děti, aby odpověděly na váš dotaz: „What´s this?“ a zároveň ukazujte na některou část vybavení pokoje na obrázku. Chvíli vyčkejte na odpověď a případně dětem pomozte: „It´s a t-t-t…“, vyčkejte, zda děti neodpoví samy, případně větu dokončete: „…table. It´s a table. Great!“ Vyzvěte děti, aby říkaly s vámi a větu několikrát společně zopakujte: „Say with me – it´s a table, it´s a table, it´s a table.“
  • Stejným způsobem postupujte u ostatních částí pokoje na obrázku: window, chair, sofa, door, television.
  • Obrat „It´s a (sofa).“ zopakujte ještě jednou tak, že budete pokládat výše zmíněnou otázku „What´s this/number 1?“, zároveň zpočátku ukazujte na obrázku a postupně proces zrychlujte a pokládejte otázky rychle a pouze s čísly: „What´s number 1/2/3…?“. Případně můžete uspořádat soutěž družstev.
  • Zadejte další úkol. Opět stůjte s pracovním listem v ruce tak, aby vás všechny děti viděly: „Make your dream room. Colour it.“ a současně se zadáním úkolu naznačte vybarvování pastelkami.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky. Zopakujte úkol a zároveň opět naznačte vybarvování pastelkami: „Colour your room.“
  • Nechte děti pracovat samostatně, procházejte mezi nimi a případně vysvětlete úkol ještě jednou česky.
  • Nyní společně proveďte zpětnou vazbu. Držte svůj pracovní list před sebou a předveďte dětem, jak svůj snový pokoj popisujete. Ukazujte na listu: „This is my dream room. My chair is red and my table is green.“ atd. Vyzvěte děti, aby své pokoje popsaly podobně s barvami, které použily.

Něco navíc:

· Zpětnou vazbu můžete provést zároveň společně písemně a to například následovně: Na tabuli/čistý papír napište nadpis MY DREAM ROOM a pak nadpisy sloupců My chair is…, My table is…, My window is…, My door is…, My television is…, My sofa is… Poté vyzvěte děti, aby každý říkal a psal dokončení jednotlivých vět o svém obrázku.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What´s this/number 1?“ Co je to/číslo 1?
„It´s a table.“ To je stůl.
„Great!“ Skvěle!
„Say with me.“ Říkejte se mnou.
„Make your dream room.“ Vytvoř si pokoj snů.
„Colour it.“ Vybarvi jej.
„Colour your room.“ Vybarvi si pokoj.
„This is my dream room.“ Toto je můj pokoj snů.
„My chair is red and my table is green.“ Moje židle je červená a můj stůl je zelený.
„My window is…, My door is…, My television is…, My sofa is…“ Moje okno je…, Moje dveře jsou…, Moje televize je…, Moje pohovka je…

Návrat do:
06. At Home (Doma)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012